Om Miljökontroll

Jag har tidigare i ca sex år arbetat på LBC Väst AB där jag utfört markundersökningar och vattenprovtagning både internt och åt deras kunder. Sedan september 2009 fortsätter jag som konsult i egen regi.
Jag har ett samarbetsavtal med LBC Väst som gör att jag har tillgång till både XRF- och PID-instrument.

Jag räknar även med att som fristående ha ökad möjlighet att bredda verksamheten.
Jag har arbetat som miljökontrollant vid ett flertal entreprenader och saneringar åt olika byggherrar och entreprenörer.
Jag har också ansvarat för och drivit olika typer av saneringar.

Jag har stor erfarenhet när det gäller provtagning av mark och vatten.

Saneringsanmälningar, tillståndsansökningar samt övriga myndighetskontakter, är andra områden som jag kan hjälpa till med.

Genom min erfarenhet och mina kontakter kan jag lösa era miljöproblem på ett snabbt och smidigt sätt och till en rimlig kostnad.

Whether or not most omega replica sale people think about it, they do consider Japanese replica watches sale products to be premium C if not luxury in rolex replica uk their positioning. For the most part, we can thank Japanese hublot replica uk high-end car makers for that. I am pretty panerai replica sale sure I know why we take Japanese watches for granted, and panerai replica sale that is because so many of us grew up with them. It was thus not until we were older that we sought new timepiece experiences and rolex replica uk became fascinated with the more sophisticated lifestyle marketing of the European luxury cartier replica sale brands.